HLAVNÍ STRÁNKA | JAK NAKUPOVAT | DODÁNÍ ZBOŽÍ A PLATBA | REKLAMACE | OBCHODNÍ PODMÍNKY | O NÁS | KONTAKT |

Možnosti dopravy


Reklamace


DŮLEŽITÉ!       
Při přebírání zásilky od přepravce zkontrolujte její stav. Pokud je zásilka poškozena, nepřebírejte ji! Reklamaci  poškozené zásilky musíte uplatnit přímo u přepravce! My zpětně nejsme schopni reklamaci na převzatou zásilku vyřídit, tudíž nebude námi uznána!    

Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby (záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží) vady, jste oprávněni tyto vady reklamovat.


Reklamaci vad zboží učiňte písemně na adresu sídla firmy:

Ing. Helena Kubicová
Habrová 178 Lešany
277 51  NELAHOZEVES


Reklamované zboží zašlete spolu s kopií dokladu o koupi na výše uvedenou adresu a zároveň v písemné reklamaci uveďte vady a jakým způsobem se projevují.

 

Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.


 Copyright 2007-2023 (c) všechna práva vyhrazena
------------------Výměnný reklamní prostor a odkazy------------------

   
  

         

 


Provozovatel těchto webových stránek neručí za obsah těchto reklamních bannerů a jimi propagovaných webových stránek